SERVEI MUNICIPAL DE TRANSPORT PÚBLIC DE LA CIUTAT DE REUS
 

 

Aquesta pàgina actualment està en construcció per tant està sotmesa a canvis i el seu contingut es pot veure modificat. Disculpeu les molèsties

 


 PETITA HISTORIA DEL TAXI A LA CIUTAT DE REUS

 

Pròleg

En aquesta breu historia, no entrarem a determinar quan se inicia, ni de quina forma es realitzava el transport de viatgers a la ciutat de Reus abans del segle XX, per tant no farem referencies al segle XIX i segles anteriors, ja que es ser massa pretensiós per la nostra part, si volem entrar en aquest aspectes, en conseqüència no indagarem en els inicis a Reus del transport de petits grups de viatgers, on són ells els que determinen la destinació a canvi d'uns honoraris determinats, per falta a dia d'avui de la pertinent documentació que ens aportin dades sobre aquest tema, ni al vehicles utilitzats a la ciutat de Reus, com poden ser les petites diligencies o carruatges de tracció animal que s'utilitzaven com a transport de viatgers abans del segle XX.

A Catalunya es te constància que la primera ciutat que va utilitzar els serveis del taxi, tal i com l’entenem avui en dia, es Barcelona, i es va crear sobre l’any 1906, coincidint amb Madrid a la resta d’Espanya.

El servei del taxi a la ciutat de Reus es desenvolupa, a partir dels anys 20, al igual que altres ciutats importants de la resta d’Espanya i arreu d’Europa, per tant es pot afirmar que la ciutat de Reus es pionera en aquest sentit, salvant les diferencies en el nombre de vehicles destinats a aquestes tasques, i adequant-se a la grandària de la ciutat i la necessitat que requeria en aquella època.

L’avanç de les noves tecnologies i canvis socials pròpies de la segona revolució industrial i sobre tot l’invent i la posterior generalització del vehicle de combustió interna, va permetre un seguit de nous oficis, i entre ells el desenvolupament del servei del taxi a les ciutats mes prosperes e influencia de Catalunya i la resta d'Europa, i en aquest sentit la ciutat de Reus sempre a estat una ciutat amb molta influencia i un desenvolupament important a tots el nivell, ja siguin comercials o industrials, per tant es un moviment lògic i necessari de l’època la implantació d’un servei de taxi als inicis del segle XX a la ciutat de Reus, coincidint amb moltes capitals de l’Estat espanyol.

Podem determinar per tant que la ciutat de Reus te una amplia i extensa historia lligada al servei del taxi, abans de constituir-se el Gremi Local de Taxistes de Reus, que va succeir al 1948, encara que aquest en els inicis i fins la formalització del Gremi de taxistes de Reus, treballaven d’una forma independent i no tant coordinada com a l'actualitat.

Posteriorment el Gremi Local de Taxistes de Reus, passa a denominar-se al any 1961 oficialment com Agrupació del Servei de Taxis de Reus, entitat que encara es activa en els nostres dies, i que comparteix amb els fundadors l’esperit de servei a la ciutat de Reus i als seus habitants, visitants i turistes.


Inicis del segle XX 

Tenim constància d’un servei del taxi a la ciutat de Reus verdaderament arrelat i en perfecte funcionament, als inicis dels anys 20 i es d’aquesta època on tenim documents que acreditant, com se desenvolupava aquest servei en els seus inicis.

La primera parada que es te constància, on tots el vehicles destinats al servei del taxi esperaven a la seva clientela, es a la cèntrica Plaça Prim. Aquesta plaça sempre ha estat un punt cèntric i neuràlgic de la vida  a Reus, tant per la seva cèntrica ubicació, com per la seva historia. Per tant va ser el punt idoni per la ubicació dels taxis, ja que permetia un ràpid accés des de qualsevol punt de la ciutat.

                                                      Anys 20, Parada de taxis ubicada a la Plaça Prim

Els vehicles en aquells anys, no tenien inicialment a Reus l’obligatorietat de portar cap distintiu o color particular, de totes formes tots el vehicles eren de colors foscos o negres, donat també pel restringit mercat de models disponible, i que complien les particularitats tècniques per poder prestar el servei amb garanties de rendibilitat, eficàcia i qualitat.

Els models de vehicles mes utilitzats fins als anys 30, van ser el Fiat, Hispano Suiza, Citroën, Renault i Peugeot, no obstant i havia altres fabricants minoritaris, dels quals es podem apreciar alguns d’aquest models a la foto anterior. Un dels models que es pot apreciar es el Citroën B14, model de vehicle molt utilitzat a reu d'Europa als inicis del segle XX pel servei del taxi.

 

 Anys 20, Citroen B14

 

Als anys 20 la uniformitat era obligatòria pels conductors que prestaven el servei del taxi a la ciutat de Reus, i aquesta uniformitat s’ha mantingut mes o menys estricta, adequant-se a les normes de les diferents èpoques fins als anys 70, on la uniformitat queda reduïda a unes normes regulades per l'Ajuntament de Reus, que fan referencia a la correcció i respecte al client, i que han estat regulades per les diferents ordenances municipals, sen l'ultima, l’Ordenança del servei del Taxi de la Ciutat de Reus, aprovada pel Excel·lentíssim Ajuntament de Reus al 2005.

 

Als anys 20, la ciutat de Reus tenia una vintena de vehicles que prestaven el servei del taxi, i d'aquesta època es la foto de sota, on ens veuen els conductors de la ciutat de Reus amb la uniformitat obligatòria de l'època. 

 

Anys 20, taxistes de Reus a la Parada ubicada a la Plaça Prim

Posteriorment sobre els anys 30, a Reus es va regular que tots els vehicles fossin de color negre i amb una rosa vermella com a símbol de la ciutat.

La rosa com a símbol de la ciutat es remunta al segle XIV, per tant els taxistes de Reus amb el consentiment i aprovació de les autoritats competents de l’època, a l’Ajuntament de Reus van adoptar-la com a símbol inequívoc de la ciutat, ubicant-la a les portes davanteres del vehicles, tal i como s’ha venint realitzant fins als nostres dies.

 

                                                                           

Escut des de el 1899 fins al 1941                            Escut de Reus, en us abans dels anys 90                            Emblema de Reus, aprovat per l'Ajuntament el 29 de maig de 1998    

 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

  • Aquesta pàgina ha estat realitzada per Andreu Pinel, Vicepresident de l’Agrupació de Taxis de Reus, (maig del 2014)
  • Aquesta pàgina tan sol te com a objecte fer una petit resum de la historia del taxi a Reus, sense cap rigorositat històrica, tan sol amb el record dels companys que formen part d’aquest entranyable col·lectiu i un profund agraïment a tots els professionals i entitats públiques i privades, que directament o indirectament formen o han format part  d’aquesta historia lligada a la ciutat de Reus al llarg del anys, fen una menció expressa a l'Excel.lentísim Ajuntament de Reus i als seus treballadors i representants polítics. 
  • Es recorda que El Copyright de totes les pàgines que contenen aquesta web es propietat de Unión Taxis Reus. Unión Taxis Reus es reserva tots els drets sobre la seva web, podent en qualsevol moment modificar el seu contingut, configuració o presentació i restringir o cancel·lar l’accés a la mateixa, sense previ avis i sense assumir responsabilitats sobre la seva actualització.. La reproducció, copia, us, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra activitat que es realitzi amb la informació continguda en aquesta web i que s’efectuï sense l’autorització de Unión Taxis Reus, salvo per us personal i privat, queda expressament prohibida.
  • En compliment amb lo previst en la Llei 34/2002, de l'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, es comuniquen les següents dades sobre: Unión Taxis Reus , C/Llovera, 3, 43201 Reus, Telf: 977345050  info@taxisreus.com

 

Reserva el teu taxi

+ 34 977 34 50 50 (24h)

Aeroport de Reus

+00 34 659 012 875 (horari comercial)